Rookmelders Verplicht

Rookmelder verplicht

Sinds vrijdag 1 juli is het verplicht om op elke bewoonde verdieping van een woning een rookmelder te hebben.
Deze verplichting gold al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar vanaf nu dus ook voor eerder gebouwde woningen.

De reden achter deze verplichting is het verminderen van slachtoffers door brand.
Volgens de cijfers van Federatie Veilig Nederland zijn er gemiddeld 64.427 claims per jaar voor woningbranden. In 2021 vielen hierdoor 31 dodelijke slachtoffers.
Het ophangen van rookmelders zal het aantal branden niet verminderen, maar kan de kans op fatale woningbranden wel verminderen. Met name in de nacht is de kans groot dat bewoners niets merken van een brand, omdat er geen rookmelder aanwezig is.

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de plaatsing van rookmelders bij huurwoningen?

Die verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurder. Woningcorporaties en particuliere verhuurders zijn verplicht om een om rookmelders op te hangen op elke bewoonde etage. Het onderhoud en het stofvrij houden is de verantwoordelijkheid van de huurder. Het vervangen van batterijen komt dus voor de rekening van de huurder.

Wat als er geen rookmelders aanwezig zijn?

Dan is er een kans dat er een boete wordt uitgeschreven. Gemeentes zijn verantwoordelijk voor de handhaving op de rookmelderplicht en kunnen een boete uitschrijven. Echter zal dit in de praktijk wel loslopen. Het is voor gemeentes niet haalbaar om hierop controles uit te voeren.
Verzekeraars blijven vooralsnog dekking bieden bij brandschade, ook als er geen of onvoldoende rookmelders aanwezig waren.
Uiteraard kan dit in de toekomst nog wijzigen.

Vergelijk objecten

Vergelijken